Materiály, které vznikly jako součást projektů realizovaných na OA Uh. Hradiště

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy prostřednictvím pořízení a zavedení manažerského informačního systému do výuky tak, aby studenti měli dostatečné znalosti a zkušenosti s manažerským účetnictvím. K dosažení tohoto cíle je nezbytné pořídit a zavést účinný nástroj v podobě komplexního MIS.  Hlavním záměrem projektu je zkvalitnění výuky prostřednictvím implementace MIS do výuky.

Cílem projektu AVOP (Anglicky v odborných předmětech) je podpořit vyučující odborných předmětů tak, aby byli schopni část výuky těchto předmětů vést v anglickém jazyce. Naše škola vypracovávala materiály pro ekonomické předměty a IT předměty