Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy prostřednictvím pořízení a zavedení manažerského informačního systému do výuky tak, aby studenti měli dostatečné znalosti a zkušenosti s manažerským účetnictvím. K dosažení tohoto cíle je nezbytné pořídit a zavést účinný nástroj v podobě komplexního MIS.  Hlavním záměrem projektu je zkvalitnění výuky prostřednictvím implementace MIS do výuky.