Cílem projektu AVOP (Anglicky v odborných předmětech) je podpořit vyučující odborných předmětů tak, aby byli schopni část výuky těchto předmětů vést v anglickém jazyce. Naše škola vypracovávala materiály pro ekonomické předměty a IT předměty